Privatlivspolitik for patienter

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede patient en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Spentrup Lægepraksis som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
Klinikken har en politik for indsamling og behandling af dine oplysninger.
Ved henvendelse i klinikken kan du få udleveret et skriftligt eksemplar af denne politik.

Med venlig hilsen
Pia Bach Olsen  & Ane-Mette Lerche Jensen